Dirigent

Con Brio staat onder de bezielende leiding van Nick Moritz. In een tijd dat de traditionele koorzang het niet gemakkelijk heeft, slaagt deze gedreven vakman er in om met drie grote koren succes te oogsten.

Vaste pijlers in zijn beleid zijn de grotere koorprojecten, aandacht voor ledenwerving, het stimuleren van scholingsmogelijkheden voor leden en het aansporen tot bindende activiteiten als bijvoorbeeld koorreizen.

Een zeer afwisselende repertoirekeuze maakt ook het zingen bij Con Brio voor een breed publiek aantrekkelijk.

Behalve met de leiding van koren is Nick Moritz actief als docent voor jong muziektalent, als publicist, in de organisatie van muziekevenementen en met het geven van lezingen.