Vrouwenkoor Con Brio is opgericht door kapelaan Buisman op zondag 13 januari 1958. Ongeveer 18 jonge, ongetrouwde vrouwen kwamen wekelijks bijeen om samen te zingen onder leiding van dirigent de heer Dieker, die geheel belangeloos het koor leidde.

De eerste voorzitter Annie Köster bedacht de naam Con Brio voor het koor. Binnen een jaar telde het koor 33 leden.

Na een jaar werd Dieker vervangen door Adriaan Hendriks, die echter wel betaald moest worden. Dit was voor een kleine groep moeilijk op te brengen. Daarom bedacht het bestuur van Con Brio een ludieke actie. Enkele bestuursleden gingen op een avond langs de huizen in Etten en belden aan. Deze actie leverde maar liefst 15 nieuwe leden op. Hiermee werd het voortbestaan van Con Brio gegarandeerd en is het koor alleen maar verder gegroeid. Vanaf dat moment ook met getrouwde vrouwen uit Etten en in latere jaren ook met leden uit de omliggende dorpen. Hendriks is lange tijd dirigent geweest van het koor en werd in 1984 opgevolgd door Marleen Slebioda. Henk Bennink verzorgde destijds de piano en orgel begeleiding.

In 1999 werd de huidige dirigent Nick Moritz benoemd, tevens vanaf dat jaar werd Miriam Versteegen de opvolger van Henk Bennink. Met ingang van 1 februari 2020 is Julian Simmes de huidige pianist.

Hoogtepunten uit de geschiedenis van Con Brio

 

 • Lustrumconcert 65 jaar 'Samen'  met medewerking van Laura van Kaam, Julian en Jelmer Simmes, Yvon Taken en het IPK-Etten (2024)
 • The Time of Singing concert met Julian (piano) en Jelmer (viool) Simmes en  Yvon Taken, djembe (2022)
 • Winterconcert met Judith Baakman en Wendy Wensink (2019)
 • Jubileumviering 60 jaar (2018)
 • Vriendschapsbanden met Frauenchor Niedererbach
 • Zomerconcert met Marie-José van Aken, Marieke Peters en Stefan Bos (2017)
 • Gezamenlijke kerstconcerten met het Ettens Mannenkoor
 • Herfstconcert samen met Janthe Schepers (2016)
 • Deelname aan de Carmina Burana (1994, 2006 en 2016)
 • Piece of Cake, kasteelconcert en fair in de tuinen van kasteel Wisch (2015)
 • Lustrumconcert 55-jarig bestaan met Brahmet Brass en Barry Römer (2013)
 • Deelname aan het grote theaterstuk in Etten 'Vaticaan op stelten" (2010)
 • Buitenlandse koorreizen naar Praag (2006) Thüringen (2012) en België (2017)
 • Jubileumconcert 50-jarig bestaan (2008)
 • Deelname aan de Night of the Proms te Gaanderen (2001)
 • Kerstconcert samen met countertenor Sytse Buwalda (1999)
 • Promotie naar de ere-afdeling van het bondsconcours NBKZO (1993)
 • Televisieoptreden tijdens een eucharistieviering van de KRO (1983)